top of page

PŘEČTĚTE SI NAŠE

Obchodní podmínky

OSVČ:

Ing. Dagmar Mrajcová, Na vyhlídce 1251, 739 61 Třinec, IČ: 48881724,

 

Pobočka:

Ramiza-ájurvédské centrum, Frýdecká 203, 739 61 Třinec. Tel.: 604 278 455. www.ramiza.cz, info@ramiza.cz

 

Odpovědná osoba:

Ing. Dagmar Mrajcová, jednatelka.

(Dále jen Společnost)

Společnost se zavazuje nabízet služby a zboží, které odvede dle svých nejlepších vědomostí, možností a zkušeností a:

 1. Seznámí zákazníka s možnostmi, s cenou a v případě nejasností vše důkladně vysvětlí.

 2. Dbá o hygienickou čistotu a nařízení nutné pro provádění služby a daného výkonu činnosti.

 3. Objednávání zákazníků je dáno dohodou se zákazníkem a jen v případě nutném, se termín ruší a nebo přesouvá. Společnost je povinna včas zákazníka informovat o zrušení termínu.

 4. Nejčastěji je domluva osobní a nebo telefonem.

 5. Při nákupu zboží je předem daná známá cena a je vystaven doklad o platbě zboží.

 6. Platba za služby i zboží je možná v hotovosti, platební kartou nebo po domluvě i na fakturu, převodem na účet.

 7. Zákazník dostane po platbě doklad, s potvrzením o nákupu (obsahuje: razítko, jednotlivé položky i celkovou částku. Společnost je plátcem DPH, cena je tudíž včetně DPH).

 8. V případě zrušení termínu zákazníkem, je zákazník povinen včas nahlásit důvod zrušení, tím má možnost na náhradní termín. Informaci o zrušení termínu je zákazník povinen oznámit osobně či telefonicky.

 9. Pokud společnost na některou službu vyžaduje zálohu a v případě zrušení termínu ze strany zákazníka, je dohodnuto penále, přísluší společnosti celá částka penále a nevrací se zákazníkovi, pokud se nedohodnou jinak.

 10. V případě nespokojenosti zákazníka s odvedenou službou nebo zbožím, má zákazník právo vše prodiskutovat a domluvit se na nápravě. Pokud je např. zboží s prošlou záruční dobou nebo jinak poškozené, je oprávněn zákazník dostat nové zboží nebo plnou cenu zpět. U služby se musí vše důkladně prodiskutovat a hledá se řešení nápravy.

 11. Služby a zboží nabízí ve společnosti nejen jednatelka, ale i další ájurvédici, kteří jsou ověření a pověření vykonávat příslušné práce. Společnost se zavazuje, že daní lidé plní svou práci zodpovědně a pečlivě. Všichni mají příslušné oprávnění a vzdělání, certifikáty jsou umístěny ve společnosti na viditelném místě.

 12. Zákazník má možnost zaparkovat své auto nebo kolo, motorku, před společností, ale společnost nenese žádnou zodpovědnost za případné škody na vozidle, parkoviště je do ulice otevřené. Za své vozidlo zodpovídá zákazník sám.

 13. Společnost se zavazuje pečlivě uschovávat soukromá data a kontakty dle GDPR.

 14. Otevírací doba v Ramize je dle objednávek, tedy není pevně daná doba.

 15. V případě potřeb lze volat na tel.: 604 278 455  nebo psát na info@ramiza.cz nebo mrajcova@ramiza.cz. Všechny informace lze najít na www.ramiza.cz.

 

 

V Třinci dne 1.8.2020.

 

za společnost Ing. Dagmar Mrajcová.

bottom of page