top of page

ZPRACOVÁNÍ

Osobních údajů

OSVČ:

Ing. Dagmar Mrajcová, Na vyhlídce 1251, 739 61 Třinec, IČ: 48881724,

 

Pobočka:

Ramiza-ájurvédské centrum, Frýdecká 203, 739 61 Třinec. Tel.: 604 278 455. www.ramiza.cz, info@ramiza.cz

 

Odpovědná osoba:

Ing. Dagmar Mrajcová, jednatelka.

(Dále jen Společnost)

Společnost se zavazuje nabízet služby a zboží, které odvede dle svých nejlepších vědomostí, možností a zkušeností a:

  1. Správcem osobních údajů je společnost Stálice s.r.o, Na vyhlídce 1251, 739 61 Třinec. Pobočka Ramiza-ájurvédské centrum, Lesní 62, 739 61 Třinec.

  2. Společnost má svého Správce sítě IT , ten provádí  na počítačích ochranu šifrováním. Pravidelná kontrola odolnosti a zabezpečení systému. Data v písemné podobě jsou chráněny pod zámkem přímo v Ramize.

  3. Informace o osobních údajích zákazníků jsou pouze nutné a potřebné k objednávce služeb a zboží k jejich nutné evidenci.

  4. Informace o osobních údajích zákazníků  jsou uloženy pouze pro potřeby objednávek, fakturace a  další velmi nutné kontaktování.  Údaje jsou uloženy v písemné podobě a nebo v elektronické podobě. Společnost nikomu druhému kontakt zákazníka  nepředává a chrání je před zneužitím.

  5. Osobní údaje budou schovávány jen po dobu nezbytně nutnou .                                                                             

  6. Po úniku informací vše do 72 hodin hlásíme ihned na UOOU i danému subjektu( osobě, firmě,..).

  7. Zákazník má právo kdykoliv požadovat o vymazání svých osobních údajů z evidence u společnosti a to písemně. Společnost je pak povinna neprodleně tyto údaje všude vymazat a skartovat.

 

 

V Třinci dne 1.8.2020.

 

za společnost Ing. Dagmar Mrajcová.

bottom of page